කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

ප‍්‍රථම පේ‍්‍රමය – E.A. Dawson Preethi – E. A. ඩෝසන් ප්‍රීති

මලට පාට ආව තැනින්
රොනට සුවඳ ආව තැනින්
සුළග ගමන ඇරඹු තැනින්
දේදුන්නේ සැගවු අඩින්

වෙන්වූ තැනක
නිධන් කර
බහිරවයෙක් වී
සුරකිමි සැමකල

උපන් ලප තුනක්
පැළඳ නිකට මුව
දුටු ළඳ නැත
ගං ඉවුරට ලං වුව

පරණ වලව්වත්
සින්නව බැංකුවෙ
ළතවෙයි මුව
අං තට්ටුව බිත්තියෙ

ඩෝසර කර
වනසද ඒ වස්තුව
එස් ටී එෆ්
රංචුව දෙද ලංසුව

ඇමති පුතෙක්ගේ
දයාබරිත ඇස
ගැටුනොත් බහිරව
විශ්ණු ද සුන්මය

ආදරයේ නිධාන
සගවා ලෙන් තුල
බලා හිදිමි ගං
ඉවුරක තොටි දෙස…

Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | E.A. Dawson Preethi - E. A. ඩෝසන් ප්‍රීති

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: