කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Isuru Prasanga – ඉසුරු ප්‍රසංග

isuru-prasanga
මිනුවන්ගොඩ නාලන්දා විද්‍යාලයෙන් සහ කැළණිය සරසවියෙන් ශිල්ප හැදෑරූ ඉසුරු ප්‍රසංග සිය කුළුඳුල් පද්‍ය සංග්‍රහය තුරු හිසක තරු සැඟව නමින් එළි දැක්වූ අතර වත්මනෙහි පුවත්පත්කලාවේදියෙකු ලෙස හෙළදිව පුවත්පතට සම්බන්ධව කටයුතු කරයි.
තුරු හිසක තරු සැඟව

ප‍්‍රථම මුද‍්‍රණය 2006
ISBN: 955-8125-08-3

ප‍්‍රකාශනය
සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමය

68/2, කජුගස්වත්ත, මාබොදල.
Mob- 077 6897080, Res- 0602127547
Advertisements

February 25, 2009 - Posted by | Isuru Prasanga - ඉසුරු ප්‍රසංග

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: