කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

චන්ද්‍ර බිම්බ – Nandana Weerasinghe – නන්දන වීරසිංහ

ලොකු බඳුන්
පොඩි බඳුන්
කියා මොන වෙනසක් ද
පෑදි දිය පුරා ගෙන
ගගනතට විවර වූ
ඒ හැම බඳුනක ම
පුරා හඳ බිඹුවæ

චන්ද්‍ර බිම්බ

Advertisements

March 2, 2009 - Posted by | Nandana Weerasinghe - නන්දන වීරසිංහ

1 Comment »

  1. mama grade ten sinhala pela potha liyanna inna teacher kenek. e sandnaha obe PENA GOBAYA YATA kawi panthiya awashyai. karunakara eya laba denna.

    Comment by sadhya iranganee | December 19, 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: