කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

දුම්මල ගලට ගිය අම්මා – Nandana Weerasinghe – නන්දන වීරසිංහ

දුම්මල ගල ඉමේ මහ මූකලානේ්
අඳෝනාව ඇඟ හීගඩු නඟන්නේ්
කන්දේ් පරවේණී උළලේ්නියන්නේ්
රෑ සමයමේ ඇයි මා බය කරන්නේ්

අපෙ අම්මා දුම්මල ගලවන්න ගියා
ඒවා මිටි බැඳං වඳුරඹ පොළට ගියා
හාල් ටිකට පොල් ගෙඩියට ණයක් තියා
කොපි පොතකුයි පැන්සලකුයි ගෙනෙන්නියා

වැහි වැහැලා ගල ආඳා බඩේ උනා
අම්මා එදත් ඒ ගල මුදුනටම උනා
රූටා ගිහිං පාවුළ ගලටත් රිදුනා
අම්මා තිව් විලාපය තවමත් ඇසෙනා

ඇළබඩ රුප්පාව ළඟ රෑ හඳපානේ්
ඉන්නා කලට මට දුම්මල ගල පෙනුනේ්
ලෝබ නැතුව ඔය ගල දුම්මල දුන්නේ්
අම්මා පෙරළුවත් තරහක් නෑ හිතුනේ්

සංගෘහිත සිංහල පද්‍ය සංග්‍රහය

Advertisements

March 2, 2009 - Posted by | Nandana Weerasinghe - නන්දන වීරසිංහ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: