කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Nandana Weerasinghe – නන්දන වීරසිංහ

nandana-weerasinghe1
නන්දන වීරසිංහ සම්මානනීය කවියෙකි. 1990, 1994, 1997 සහ 2001 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන (කවි) ලැබූ ඔහු සමස්ත කාව්‍ය නිර්මාණ දායකත්වය වෙනුවෙන් 2000 වසරේදී බුන්කා සම්මානයට ලක් විය. පුවත්පත් කලාවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කරයි.
ගිං ගෙඟ්් විලාපය, කිරි සුවඳැති රාත්‍රිය, සත්‍යකාම නම් වෙමි, ගිරග, මහත් සඳ පිනි බිෙඳක සහ චන්ද්‍ර බිම්බ කාව්‍ය සංග්‍රහ
304/2, උස්වත්ත පාර, ඇරැව්වල, පන්නිපිටිය.
0112848436
Advertisements

March 2, 2009 - Posted by | Nandana Weerasinghe - නන්දන වීරසිංහ

1 Comment »

  1. mama university student kenek.oba thumage chandra bimba kiyana kawiya news paper eke thibila kiyewwe meeta awurudu 7kata withara kalin.mage grade 12 project ekata kale poetry collection1k.eke obathumage kavi3kma thiyenawa.man awurudu 7k thisse chandr bimbha potha hoyanawa.karunaakara mata pitapath2k laba dhenna

    Comment by p.h.c.aloka | October 29, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: