කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

මිතුරු මීවිත – Piyankarage Bandula Jayaweera – පියන්කාරගේ් බන්දුල ජයවීර

ෆුඩ් සිටියකට වැද
මව්කිරි සේ්ම පිරිසිදුæ
නොමුසු මීවිත
බෝතලයක් රැගෙන
නැඟී බසයෙක
කොළඹ-මාතර
එන්න මමිතුර
මා සොයා…
අවුත්
දොර සීනුවේ
බොත්තම ඔබා- මා අමතා
යතුරු ලු දොර
ඇරෙන විගසින්
ඇතුළු වී ගෙට
තබා පසෙකින්
බර-සැහැල්ලූව
දොවා මුව- කට
සිහිල් ජලයෙන්
අවුත්- මා
පොතපතෙහි
කිමිදෙන
පුංචි කුටියට

වාඩි වෙමු
මේසයේ් දෙපසින්
මැදින් තබමින්
මිතුරු මීවිත

දොවාලමු දුක,
හදේ් තෙරපෙන,
මී විතින්

උරා නිමවෙන
දුම් වැටිය ගෙන
එයින් දල්වා
තව එකක්æ
ශෝක පීඩා
දවා හළුකර
දුම් වළලූ හැරæ

කඩල- කජු
කට ගැස්ම රසකර
යළි නොඑන
මතකයන් සිහිකර
ගෙවා මුළු රැය

උදෑසන හිරු
මධු බඳුන්
පතුලටත් පායන
කල්හි
දනි- පනි- ගා නැගී
රැගෙන ගොස් නුඹ
නංවා
මාතර- කොළඹ
බසයකට
නික්ම එමි
ලේ් ගලන
පපුවෙන් යුතුව

Advertisements

March 3, 2009 - Posted by | Piyankarage Bandula Jayaweera - පියන්කාරගේ් බන්දුල ජයවීර

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: