කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

Intro. – Lakshantha Athukorala – ලක්ශාන්ත අතුකෝරාළ

lakshantha
ලක්ශාන්ත අතුකෝරාළ සම්මානයට පාත්‍ර වූ කවියෙකි. ලක්ශාන්ත, අමාවකේ් සඳක් සිඹිමි සහ යටි වියන නමින් කාව්‍ය සංග්‍රහ දෙකක් එළි දක්වා තිබේ.
අමාවකේ් සඳක් සිඹිමි , යටි වියන
Advertisements

March 9, 2009 - Posted by | Lakshantha Athukorala - ලක්ශාන්ත අතුකෝරාළ

2 Comments »

 1. Hello Lakshantha
  I read your poems from the time that u start to write.
  Now I can see a good progress. wish you good luck!

  “punchi minisunta adaraya karanna…….”

  Comment by Thulya Sanwedini | November 27, 2009 | Reply

 2. Hi lakshantha.
  I enjoy your poems very much. I tried much to buy your 2 books. but still i couldent find out them. Can you/any one tell me where is it available.
  Any way, whish you all the best lakshantha

  Aneesha

  Comment by Anonymous | June 15, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: