කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

එකෝමත් එක කාලෙක – Charith Senadheera – චරිත් සේනාධීර

ekomath-eka-charith-s

Advertisements

April 22, 2009 Posted by | Charith Senadheera - චරිත් සේනාධීර | Leave a comment

ආත්තම්මාගේ සෑය අබිමුව – Nirasha Gunasekara – නිරාෂ ගුණසේකර

ආත්තම්මාගේ දෑතින් ම සිටවූ
විසල් තුරු පෙළක
රිකිළි දලූ පත්
ඇගේ ම චිතකයේ ගිනි දැලින්
හාදු ලබනා අපූරුව

නා දලූ රත මැකුණ
එහැම දලූ මලෙක
අවසන් හුස්ම පොද
ඈ උපන් බිම අහසට ම
මුහුකරයි මද සුළඟ
ඇගේ හුසමත් සමඟ

කඳුළු හිරවුණ අහස
මහ හඬින් හඩන්නට විය සැනින
නමුදු ගිනි දැල් ඇවිලෙයි
කිසිදු ගානක් නැතිව

කෙනෙක් තැන තැන හඩත්
ඇතැමෙක් හොරෙන් සිනාසෙත්

ඉහළට ඉහළට
නැගෙන කිහිරිගුරු මැදින්
විඳිමි මම දුරින් හිඳ
රඟන ගිනි දැලක නර්තනය

නොහඩා ම
නොසිනාසී ම

April 22, 2009 Posted by | Nirasha Gunasekara - නිරාෂ ගුණසේකර | Leave a comment