කවිසිත්.com

කවිපීඩියාව – KAVIPEDIA

එහෙත් ඔබට මා – Mahagamasekara – මහගමසේ්කර

එහෙත්
ඔබට මා පරාජය කල හැකිය.
ඔබ දිනා
මගේ් මල කඳ උඩින්
දික් විජය කරන විට
මහ පටැඟිල්ලෙන් පොලොව සාරමින්
මහ පොලොව මත
මගේ් වේදනා මම ලියමි.
ලොව සදහටම නොනැසී පවතින්නේ්
දිනුම නැගූ ඔල්වරසන් හඩ නොව
පැරදුම නැංවූ ලතෝනියයි.

මක්නිසාදයත්

Advertisements

February 25, 2009 Posted by | Mahagamasekara - මහගමසේ්කර | 1 Comment

මා ඔබගෙ රත් අදර උරන විට – Mahagamasekara – මහගමසේ්කර

මා
ඔබගෙ රත් අදර උරන විට
තන පුඩුව
ඊර්ෂ්‍යාවෙන් බරව කලූ පැහැව
උඩු හුරුව
ඒ දෙස බලමි සිටී

හෙට ඉරක් පායයි

February 25, 2009 Posted by | Mahagamasekara - මහගමසේ්කර | Leave a comment

කුසලානේ් – Mahagamasekara – මහගමසේ්කර

කුසලානේ්
ලු
මිදියුස
කුසලානේ්
හැඩය ගනී
කුසලානේ්
ලු
විෂ වුව
කුසලානේ්
හැඩය ගනී

හෙට ඉරක් පායයි

February 25, 2009 Posted by | Mahagamasekara - මහගමසේ්කර | Leave a comment

ඔබ හිනැහෙන විට – Mahagamasekara – මහගමසේ්කර

ඔබ හිනැහෙන විට
මුලූ ලොව
ඔබ සමඟින් සිනා සෙයි

ඔබ වැලපෙන විට
මුලූ ලොව
ඔබ අතහැර සිනා සෙයි

හෙට ඉරක් පායයි

February 25, 2009 Posted by | Mahagamasekara - මහගමසේ්කර | Leave a comment

Intro. – Mahagama Sekara – මහගම සේ්කර

Mahagama Sekara
නූතන සිංහල කවියට ඉමහත් බලපෑමක් කළ පුරෝගාමී කවියෙකි. සේ්කර චිත්‍ර ශිල්පියෙකු වශයෙන්, කංචුක නිමැවුම් ශිල්පියෙක් වශයෙන්, ගේ්ය පද රචකයෙකු වශයෙන් පමණක් නොව සිනමාකරුවෙකු වශයෙන් ද ලාංකේ්ය සාහිත්‍ය කලා ක්ෂේ්ත්‍රයට සාධනීය බලපෑමක් කළේ්ය.
කාව්‍ය : ව්‍යංග්‍යා, බෝඩිම, සක්වාළිහිණි, මක් නිසාද යත්, ප්‍රබුද්ධ
නවකතා : තුංමංහංදිය
http://www.mahagamasekera.org

February 25, 2009 Posted by | Mahagamasekara - මහගමසේ්කර | 5 Comments